Weg met het beoordelingsgesprek

Beoordelingsgesprekken zijn ooit ingevoerd met als doel dat medewerkers beter gaan presteren. Beoordelingsgesprekken, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, leiden eerder tot frustratie bij de gemiddelde medewerker en zorgen in veel gevallen voor een verstoorde verhouding tussen medewerker en leidinggevende. Bovendien zijn leidinggevenden er heel veel tijd mee kwijt.

Waarom werkt het niet
Beoordelingsgesprekken schieten het gestelde doel voorbij omdat beoordelingssystemen geen oog hebben voor individuele kwaliteiten. Alle medewerkers worden langs een zelfde meetlat gehouden.
Een andere reden is dat het boordelingsgesprek vooral gaat over de tekortkomingen van de medewerker en niet over het excellente presteren. Dat is nogal frustrerend voor de medewerker. Beoordelingsgesprekken kunnen dan ook beter worden afgeschaft. Maar is er dan geen alternatief?

Het alternatief
Marianne van Woerkom en Charissa Freese van het departement Human Recource Studies van Tilburg University pleiten voor een individuele benadering gebaseerd op talenten van mensen en die talenten verder ontwikkelt. Leidinggevende gaat geregeld in gesprek met de medewerker hoe hij zijn kwaliteiten kan inzetten om zo zijn bijdrage te leveren aan de organisatie.

Sterke punten benadering
Een dergelijke benadering die gebaseerd is op het benadrukken van de sterke punten in plaats van het repareren van zwakke punten is een beter startpunt voor de ontwikkeling van de medewerker. Bovendien leidt een dergelijke benadering tot meer zelfvertrouwen, meer bevlogenheid, betere prestaties en minder ziekteverzuim.