Re-integratiebudget effectief inzetten

Werkzoekenden met persoonlijke belemmeringen die werkloos worden, hebben baat bij een één-op-één gesprek met een werkcoach van UWV. Hoe eerder dit gesprek plaatsvindt, hoe beter en effectiever UWV re-integratiebudgetten kan inzetten.

Dit blijkt uit een vervolgonderzoek van economisch onderzoeksbureau SEO over de re-integratie van mensen met een WW-uitkering. Zo blijkt dat:

– kortdurende trainingen en persoonlijke begeleiding op ieder moment effectief kennen worden ingezet;
– workshops en competentietesten vanaf de vierde maand WW effectief zijn;
– individuele re-integratieovereenkomst (IRO) en scholing effectief zijn vanaf de zevende maand WW.

Reacties

Plaats een reactie