Uitvoering Participatiewet eenvoudiger

Om de uitvoering van de Participatiewet te vereenvoudigen, doet staatssecretaris Jetta Klijnsma in 2016 twee wijzigingsvoorstellen. Zij wil het voor leerlingen uit het speciaal onderwijs mogelijk maken zonder toetsing vooraf te worden opgenomen in het doelgroepregister. In het doelgroepregister staan gegevens van personen die onder de banenafspraak vallen. UWV beheert dit register.

Doelgroepregister
Leerlingen uit het praktijkonderwijs of uit de MBO-entree opleiding die in het doelgroepregister willen worden opgenomen, hoeven niet eerst langs bij de gemeente, maar kunnen meteen naar UWV. Bij deze leerlingen toetst UWV of zij arbeidsvermogen hebben en of zij zonder hulp het minimumloon kunnen verdienen.

Werknemersverzekeringen
Werkgevers die in het kader van de Participatiewet een werknemer aanneemt ontvangt voor een periode van drie jaar korting op de premies werknemersverzekeringen van € 2.000. De werknemer telt ook mee voor het quotum arbeidsbeperkten.

Loonwaardebepaling
De andere wijziging heeft betrekking op de loonwaardebepaling. De loonwaarde is de waarde van de arbeidsprestatie van een (potentiële) werknemer in een bepaalde functie op een bepaald moment. Als de loonwaarde minder is dan het minimumloon, dan kan de werkgever een loonkostensubsidie aanvragen.

Reacties

Plaats een reactie