Lost opvolger VAR alle problemen op?

Het is nog maar zeer de vraag of de beoogde opvolger van de VAR, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), op 1 april van kracht wordt. In de eerste plaats heeft staatssecretaris Wiebes nog niet alle vragen van de Kamer beantwoord, waardoor de behandeling van de DBA in de Eerste Kamer is uitgesteld tot 26 januari en 2 februari. In de tweede plaats roept de DBA wel wat vragen op.

Risico’s
Zelfstandigen zonder personeel worden steeds vaker doorverwezen naar arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven om zo de risico’s voor werkgevers te beperken. Dat werkt niet alleen schijnconstructies in de hand, maar zorgt ook nog eens voor extra kosten. Daarnaast zorgen de voorbeeldovereenkomsten nog voor veel onzekerheid.

Voorbeeldovereenkomsten
Belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers kunnen voorbeeldovereenkomsten opstellen en aan de belastingdienst voorleggen. Als een opdrachtgever en opdrachtnemer geen voorbeeldovereenkomst kunnen of willen gebruiken, kan een opdrachtgever een eigen overeenkomst aan de belastingdienst voorleggen. De belastingdienst beoordeelt deze overeenkomst. Bij goedkeuring hoeft de opdrachtgever, de organisatie, geen loonheffingen in te houden en te betalen. De opdrachtnemer (de zzp’er) moet dan wel volgens de opgestelde en goedgekeurde overeenkomst werken.

Het haasje
Blijkt bij controle dat er niet volgens de overeenkomst wordt gewerkt, is de opdrachtgever alsnog het haasje en zal moeten opdraaien voor de loonheffingen. Bij de VAR klopte de belastingdienst in dat geval aan bij de opdrachtnemer, maar dat is in de nieuwe situatie niet meer het geval.

Wordt vervolgd.

Reacties

Plaats een reactie