Opvolger VAR een feit!

Op 2 februari heeft de Eerste kamer definitief ingestemd met de opvolger van de VAR, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wdba). Op 1 mei treedt deze wet in werking. Wel heeft staatssecretaris Wiebes een aantal toezeggingen moeten doen, waaronder een implementatiefase, waarin de Belastingdienst zich terughoudend opstelt.

De VAR was bedoeld om de aard van de arbeidsrelatie te bepalen. Als zelfstandigen een VAR-verklaring overleggen kunnen werkgevers zich vrijwaren van inhoudings- en premieplicht voor de loonheffingen en verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. In de Wdba zijn opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk verantwoordelijk voor de controle op de controle op de arbeidsrelatie.

Voorbeeldovereenkomsten
In de nieuwe wet kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers voorbeeldovereenkomsten opstellen en die de belastingdienst voorleggen. De Belastingdienst publiceert overeenkomsten waarbij geen sprake is van een dienstbetrekking en stelt in samenwerking met VNO-NCW en MKB modelovereenkomsten op. Maar het is ook mogelijk om een eigen overeenkomst op te stellen. De belastingdienst beoordeelt deze overeenkomsten. Bij goedkeuring hoeft de opdrachtgever, de organisatie die een zzp’er contracteert, geen loonheffingen in te houden en te betalen. De opdrachtnemer (de zzp’er) moet dan wel volgens de opgestelde en goedgekeurde overeenkomst werken.

Reacties

Plaats een reactie