Vrouwen en ouderen kleinere baankans

In 2013 vielen er veel ontslagen naar aanleiding van een faillissement: ruim achtenzestigduizend mensen verloren om deze reden hun vaste baan. Het CBS heeft onderzoek gedaan naar het doorstromen van deze ontslagen werknemers naar nieuwe banen.

Grootste klap
In de bedrijfstakken handel en bouwnijverheid vielen de meeste ontslagen. Op de derde plaats van de zwaarst getroffen sector staat de gezondheid- en welzijnszorg: maar liefst 9 duizend mensen verloren hun vaste baan. Alhoewel een hoger percentage mannen dan vrouwen hun baan verloren, is het voor vrouwen moeilijk om weer aan de slag te komen. Vooral vrouwen in de leeftijdscategorie 30 – 45 jaar hebben moeite om weer een vaste baan te vinden.

Jongeren korter werkloos
Het idee dat het voor ouderen lastiger is om na ontslag weer aan een vaste baan te komen, wordt door het onderzoek van het CBS bevestigd. Van de mensen die na een faillissement hun baan verloren, was een kwart jonger dan 30 jaar. Toch had bijna 80 procent van hen na twee jaar weer een baan in loondienst.

Begeleiding naar werk
Werknemers in de horeca en communicatiebranche hadden de minste moeite weer een baan te vinden. Mensen die voorheen werkzaam waren in de financiële dienstverlening en verhuur en handel van onroerend goed zijn minder succesvol in het vinden van nieuw werk. Het onderzoek maakt in ieder geval duidelijk waar de knelpunten en uitdagingen voor arbeidsmobiliteitsspecialisten zitten!

Reacties

Plaats een reactie