Gelijke lonen voor Europeanen?

De detacheringsrichtlijn is ingesteld om ervoor te zorgen dat het makkelijker wordt voor Europeanen om in een ander Europees land te gaan werken. In de detacheringsrichtlijn is geregeld dat voor werknemers die tijdelijk in een andere lidstaat werken de belangrijkste arbeidsvoorwaarden gelden van het land waar ze werken. Zo mogen de maximale wettelijke werktijden niet langer zijn dan de werktijden van het werkland. Ook mag het loon dat ze ontvangen niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon daar. En ze hebben recht op het minimum aantal vakantiedagen dat is vastgelegd in het werkland.

De detacheringsrichtlijn is in Nederland verwerkt in de Waga, de Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid.

Op 19 en 20 april komen alle Europese ministers van Sociale Zaken samen om de detacheringsrichtlijn te bespreken. Het doel is om ervoor te zorgen dat werknemers binnen Europa hetzelfde loon ontvangen bij hetzelfde werk.

Tijd voor hervorming
Op dit moment wordt er veel misbruik gemaakt van buitenlandse werknemers. Tijd dus opnieuw naar de detacheringsrichtlijn te kijken. Asscher ziet de hervorming als een belangrijke stap om vrij verkeer van werknemers eerlijker te maken.

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de detachering van Europese werknemers te beperken tot twee jaar. Ook wil ze gedetacheerde werknemers en uitzendkrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden geven als ieder ander, inclusief hetzelfde loon.

Reacties

Plaats een reactie