John de Wolf pakt werkloze 50-plussers aan

De arbeidsdeelname onder 50-plussers is het afgelopen jaar gestegen, maar toch blijft het lastig voor werkloze 50-plussers om werk te vinden. November vorig jaar stelde minister Asscher voor om een extern boegbeeld in te stellen ‘in de strijd tegen langdurige werkloosheid onder 50-plussers’. Afgelopen weekend maakte hij bekend wie het boegbeeld wordt: John de Wolf, oud-voetballer en zelf ook 50-plusser.

Actieplan
Samen met sociale partners werkt Asscher aan het actieplan ‘Aanpak werkloosheid onder 50-plussers’. Hij verwacht dit voorjaar een uitgewerkt actieplan te kunnen presenteren. In zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer geeft Asscher aan dat de Wolf minimaal 6 uur per week zal worden ingezet.

De precieze werkzaamheden van John de Wolf zijn nog niet vastgelegd. Hij zal zich in ieder geval bezig gaan houden met het motiveren van 50-plussers om werk te vinden en in gesprek gaan met werkgevers. Zo zal hij enerzijds meewerken aan de aanpak om de 50-plusser wendbaarder te maken op de arbeidsmarkt en anderzijds ervoor zorgen dat 50-plussers een eerlijke kans krijgen van werkgevers.

Regelingen
50-plussers kunnen op dit moment al gebruikmaken van een aantal diensten die hen wordt aangeboden als ze werkzoekend zijn. Zo is er de zogenaamde scholingsvoucher waarmee ze subsidie kunnen ontvangen op een opleiding die bijdraagt aan een hogere baankans. Ook zijn er regelingen voor werkgevers.

Veel van hen zijn zich nu nog niet bewust van de voordelen waar ze gebruik van kunnen maken als ze besluiten om een 50-plusser aan te nemen. Een voorbeeld van zo’n voordeel is de mobiliteitsbonus, een korting op premies die de werkgever aan de Belastingdienst betaalt.

Een tweede voordeel is de compensatieregeling. Zo krijgt de werkgever een Ziektewet-uitkering bij ziekte van een 50-plusser. Maar ook de intermediair die tussen de werkgever en werknemer bemiddelt, kan hier belang bij hebben. Zij kunnen aanspraak maken op een plaatsingsfee.

Meningen verdeeld
Asschers keuze voor John de Wolff als boegbeeld is begrijpelijk: ‘John de Wolf is een voetbalvedette die altijd dicht bij de mensen is blijven staan. Een man van ‘geen woorden maar daden’. Een 50-plusser met een groot netwerk en de gave om mensen in beweging te krijgen.’ John de Wolf is van dezelfde generatie als de doelgroep van Asschers plan en hij is bekend en geliefd onder zijn leeftijdsgenoten. Toch krijgt Asschers keuze niet alleen lof.

Critici vragen zich af wat De Wolf kan bijdragen aangezien hij geen specifieke kennis heeft van loopbaanbegeleiding. Ook heeft De Wolf zelf geen doorsnee loopbaan gehad en naar alle waarschijnlijkheid niet veel sollicitatiebrieven geschreven in zijn leven.

Waarom is de keuze van Asscher dan toch op De Wolf gevallen? De aandacht in de media zegt waarschijnlijk al genoeg. De Wolf is nog niet begonnen, of alle media besteden er aandacht aan. Je kunt wel vraagtekens zetten of de bekendheid van De Wolf de discussie niet de verkeerde richting op stuurt.

De vraag zou moeten zijn: ‘Hoe zorgen we ervoor dat werkloze 50-plussers weer actiever weer een baan vinden?’ en niet: ‘Hoeveel weet John de Wolf over arbeidsparticipatie?’

Benieuwd naar Asschers voorstel? Bekijk dit hier:  kamerbrief-boegbeeld-aanpak-werkloosheid-onder-50-plussers-1.pdf

Reacties

Plaats een reactie