Nieuwe kansen voor de loopbaancoach

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil een ondersteunende rol spelen in het begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk of een opleiding. Uit onderzoek van het ministerie is gebleken dat 66.000 jongeren in de leeftijdscategorie 18-27 jaar zonder diploma, werk of uitkering het contact hebben verloren met (overheids)instanties die hen op weg naar werk zouden kunnen helpen.

Onzichtbare jongeren
Uit het onderzoek blijkt dat deze jongeren vaak teleurgesteld zijn door eerdere contacten met de overheid. Ook hebben ze geen ondersteunend netwerk en lijden ze door de vele afwijzingen aan een slecht zelfbeeld. Een deel van deze groep jongeren is in kaart gebracht. Zij krijgen gerichte begeleiding naar werk die kan bestaan uit leren netwerken, voorlichting over kansen op de arbeidsmarkt en advies over leren en werken. Volop uitdagende kansen voor loopbaancoaches dus!

Onbetaald werk
Ook hoogopgeleide jongeren ondervinden problemen op de arbeidsmarkt. Zij kunnen vaak geen baan vinden en zoeken hun toevlucht in onbetaalde werkervaringsplekken. Bang hun ervaringsplek kwijt te raken doen ze geen melding van uitbuiting door hun werkgever. Minister Asscher wil deze vorm van werkverdringing en moderne slavernij als volgt aanpakken:

  1. Het instellen van een meldpunt en het controleren van vacatureteksten.
  2. Werkgevers die twijfelachtige werkervaringsplaatsen aanbieden zullen gecontroleerd worden.
  3. Het kweken van bewustzijn onder jongeren: zij moeten beter worden ingelicht over hun rechten met betrekking tot hun werkervaringsplek.

Critici vinden het plan van aanpak maar matig. Er komt volgens hen een te grote verantwoordelijkheid bij de jongeren te liggen en er zou juist meer vanuit de overheid moeten worden gedaan om werkverdringing te voorkomen.

Reacties

Plaats een reactie