Participatiewet: stand van zaken

Vanaf januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet zou ervoor moeten zorgen dat werkgevers in zowel het bedrijfsleven als overheidsinstanties meer banen beschikbaar maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar wat houdt deze Participatiewet eigenlijk in en in hoeverre heeft deze wetswijziging effect gehad tot nu toe?

Complexe regelgeving
Het doel van de Participatiewet is om mensen met een arbeidsbeperking via verschillende instrumenten weer aan regulier werk te helpen. In plaats van verschillende wetten waaronder de Wwb, de Wajong en de WSW is er nu 1 wet ingesteld: de Participatiewet. Een belangrijke reden voor deze vernieuwing was om de regelgeving te versimpelen en in plaats van allerlei verschillende regels één wet in te stellen voor zowel mensen met als zonder beperking. Niet iedereen is het erover eens dat de Participatiewet tot nu toe voor zoveel vereenvoudiging heeft gezorgd. Renée Paas, vertrekkend Divosa-voorzitter, liet zich onlangs kritisch uit hierover in een interview met de Volkskrant. Volgens hem is er door overmatige overheidsbemoeienis een wirwar aan nieuwe regels ontstaan waardoor de bedoelde simplificering uitblijft.

Gemeente, Overheid, Bedrijfsleven
Er zijn meer taken bij de gemeente ondergebracht wat betreft het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een baan. De gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de uitvoering, en iedere gemeente heeft een wat andere aanpak. Vanuit de Overheid wordt veelal op incidenten gereageerd met het creëren van nieuwe regels die uniform moeten gelden. Echter, gemeenten geven aan dat ze ruimte nodig hebben om naar eigen inzicht te handelen en iedere individuele werkloze een op maat gemaakte behandeling te geven. Er zouden voor 2026 125.000 extra banen gecreëerd moeten worden voor mensen die eerder een Wajong- of WSW-indicatie hadden. Het bedrijfsleven moet zorgen voor 100.000 arbeidsplaatsen en de overheid voor een kwart hiervan, 25.000.  Dat zijn vrij ambitieuze doelen. En alhoewel het bedrijfsleven op schema loopt, blijft de overheid tot nu toe achter. Dit komt onder andere doordat ze te maken hebben met forse bezuinigingen.

Goede bedoelingen
Alhoewel de Participatiewet in eerste instantie bedacht is om meer mensen aan het werk te krijgen door vereenvoudigde wetgeving, mist de wet nu nog zijn uitwerkingen door de te kleine bewegingsvrijheid voor gemeenten, bezuinigingen vanuit de overheid en gecompliceerde regelgeving waardoor het bedrijfsleven afhaakt. Gelukkig worden er initiatieven genomen om hier verbetering in aan te brengen. Bovendien gaat het er niet  alleen om, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar een baan. Een ander onderwerp dat op de kaart staat is de schuldhulpverlening. Lees ook het nieuwsbericht over schuldhulpverlening.

Reacties

Plaats een reactie