Flexwerkers doen het steeds beter

Werknemers die in flexibel dienstverband werken, worden minder vaak werkloos en stromen vaker door naar een vast dienstverband. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat minder dan 4 procent van de flexwerkers na drie maanden werkloos wordt.

Flexibele schil
Tussen 2008 en 2011 nam de doorstroom van flexibele schil naar vast dienstverband juist af. In 2014 begon de werkloosheid af te nemen en dat verbeterde ook de positie van de flexwerkers. Deze afname in werkloosheid beïnvloedt ook de positie van de flexwerker in positieve zin. 77% van de flexwerkers was na drie maanden nog aan het werk in 2014, in het eerste kwartaal van 2016 was dat 78%.

Jongeren blijven achter
Opvallend is dat de doorstroom van flexibel werk naar vast dienstverband bij jongeren juist minder werd de afgelopen tijd. 25-plussers kregen vaker een vast dienstverband en het percentage dat na drie maanden nog een vast flexibel dienstverband had nam af. Wel geldt voor alle leeftijden dat minder flexibele werkers werkloos zijn geworden vergeleken met twee jaar geleden.

Reacties

Plaats een reactie