Loopbaanbegeleiding voor winkelpersoneel

Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden gedaald en ook is er een sterke afname van nieuwe uitkeringen in bijvoorbeeld de sector zorg en welzijn. Toch is er een branche waarin de laatste tijd grote groepen mensen werkloos zijn geraakt. Dit komt door een aantal faillissementen in de retailsector. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Projectplan
Het aantal uitkeringen vanuit het grootwinkelbedrijf is sterk gestegen. Dat is niet echt verrassend, bij een bedrijf zoals V&D werkten ongeveer achtduizend mensen. Slechts een klein gedeelte daarvan heeft op korte termijn een nieuwe baan gevonden. In de afgelopen maanden zijn veel warenhuizen uit het straatbeeld verdwenen. Sociale partners in de detailhandel hebben samen met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een projectplan opgezet om deze mensen beter te kunnen helpen met het vinden van ander werk. Het projectplan bestaat uit loopbaangesprekken, workshops en bijeenkomsten en is aanvullend op de dienstverlening van UWV.

Veranderende detailhandel
Alhoewel het projectplan voor nu voldoende lijkt te gaan werken om de oud-werknemers van failliete grootwinkelbedrijven weer aan de slag te krijgen volgens de organisaties CNV Vakmensen en FNV Handel, is het onderwerp hiermee nog niet afgesloten. Consumentengedrag is de afgelopen jaren sterk veranderd en mensen kopen bijvoorbeeld steeds meer online. De verwachting is dat niet alle bedrijven hierin mee kunnen gaan en zich staande kunnen houden. Het is daarom een goed moment voor re-integratieprofessionals om alvast een stap vooruit te nemen en na te denken hoe deze grote groepen mensen met vergelijkbare achtergrond een nieuwe functie in een andere branche kunnen gaan vervullen.

Reacties

Plaats een reactie