ZZP’ers tevredener dan werknemers

Uit onderzoek van het CBS en TNO blijkt dat ZZP’ers vaker tevreden zijn over hun werk dan werknemers. Van de ZZP’ers gaf ruim een kwart aan dat ze tevreden waren, van de werknemers was dit 17 procent. Toch overwegen veel ZZP’ers een vaste baan te zoeken, dit heeft te maken met hun onzekere toekomstperspectief.

Verschil in sectoren
De mate van tevredenheid van zelfstandig ondernemers is ook afhankelijk van welke sector ze werkzaam zijn. Uit het onderzoek blijkt dat ZZP’ers die werkzaam zijn in de bouw of industrie veel minder vaak tevreden zijn dat dienstverlenende ZZP’ers zoals accountants en winkeliers.

Onzekere toekomst
Zelfstandige ondernemers met personeel blijken meer risico te lopen op faillissement dan zelfstandigen zonder personeel. Ook ZZP’ers maken zich zorgen over hun toekomst, bijna een kwart van de ZZP’ers dacht er het afgelopen jaar over na om een baan in loondienst te zoeken. Maar liefst 84% van de ZZP’ers zou het liefst over vijf jaar nog steeds als zelfstandige werkzaam zijn.

Reacties

Plaats een reactie