68 miljoen voor werkloze 50-plussers

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 68 miljoen beschikbaar om werkloze 50-plussers weer aan het werk te helpen. Hiervoor heeft hij samen met de sociale partners een actieplan opgesteld.  Het actieplan – dat in 2017 van start gaat – richt zich voornamelijk op het verbeteren van bestaand beleid en het introduceren van nieuwe maatregelen.

Meer ondersteuning en contact
Het actieplan is er op gericht obstakels weg aan de kant van de werkgevers en werknemers. De 68 miljoen wordt gebruikt om:

  • Mensen meer ondersteuning te bieden bij het zoeken naar werk.
  • Werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact brengen.
  • De leeftijd van de norisk polis om laag te brengen naar 56 jaar. Zo krijgen werkgevers geen hoge rekening gepresenteerd als de werknemer langdurig ziek wordt.
  • Een campagne op te zetten om de beeldvorming over vijftigplussers te verbeteren.
  • Belemmeringen weg te nemen bij de aansluiting tussen vraag en aanbod in combinatie met ondersteuning (mkb-) ondernemingen.
  • Intensieve ondersteuning te bieden aan werkzoekenden die het hoogste risico hebben op langdurige werkloosheid.

Vijftigplussers vitaler dan vroeger
Al eerder berichtten we over John de Wolf die als boegbeeld voor de vitale 50-plusser zal gaan optreden. Mensen moeten langer werken dan vroeger, maar zijn op dezelfde leeftijd als voorheen ook vitaler en gezonder. Toch zijn werkgevers terughoudend rondom het aannemen van 50-plussers. Ze hebben op het moment twee keer zoveel kans op langdurige werkloosheid, aldus Asscher.

Reacties

Plaats een reactie