Arbeidsvoorwaardenbeleid is weer hot

In het HR Trendonderzoek geven HR-managers elk jaar aan welke thema’s de agenda bepalen. Topprioriteit voor 2016 is het aanpassen van het arbeidsvoorwaardenbeleid en vernieuwde aandacht voor de arbeidsvoorwaarden. Dit heeft te maken met de veranderde wet- & regelgeving maar ook met het feit dat organisaties moeite hebben met het werven van personeel voor specifieke functies. “Opvallend hierbij is dat organisaties zich niet zozeer onderscheiden op het gebied van primaire voorwaarden maar vooral op basis van hun producten of diensten. Ook secundaire voorwaarden worden vaak genoemd om zich als werkgever te onderscheiden van concurrenten,” zegt Van der Spek, consultant bij Berenschot.

Het volledige HR trendrapport verschijnt tijdens HR Live, de jaarmarkt voor HR. Alle bezoekers van HR Live krijgen een digitaal als pdf na afloop van HR Live gemaild.

Reacties

Plaats een reactie