Doelgroepregister: open voor gebruik

Het UWV heeft het doelgroepregister beschikbaar gesteld voor werkgevers. Het is nu gemakkelijker om op te zoeken of iemand binnen de doelgroep van de banenafspraak uit de Quotumwet valt. Zo krijg je dus snel duidelijkheid of voor iemand een tegemoetkoming geldt, zoals bijvoorbeeld een premiekorting.

Werknemers & sollicitanten
Door middel van het burgerservicenummer of loonheffingennummer kunnen werkgevers opzoeken of werknemers in het doelgroepregister zijn opgenomen. Zo kunnen gegevens worden opgezocht van zowel sollicitanten als huidige werknemers.

Niet alleen (toekomstige) werkgevers kunnen opzoeken of iemand in het doelgroepregister staat, mensen kunnen dit ook zelf doen. Iedereen die DigiD heeft kan in MijnUWV zien of hij of zij in het doelgroepregister is opgenomen. Overleg met uw cliënt en doe uw voordeel met het doelgroepregister. Het doelgroepregister wordt regelmatig geactualiseerd.