Horecapersoneel zoekt nieuwe baan

Het aantal faillissementen is de afgelopen 3 maanden gestegen. Vooral de horeca heeft het zwaar, daar zijn relatief de meeste bedrijven failliet verklaard. Dat betekent werk aan de winkel voor arbeidsmobiliteitsspecialisten.

In beweging
De horeca is de sector bij uitstek die altijd in beweging is. Er wordt veel gewerkt met tijdelijke contracten, de werknemers zijn gemiddeld jonger dan in andere sectoren en de werkgelegenheid is seizoensafhankelijk.

Minimumloon
Alhoewel de mobiliteit groot is in de horeca, zal er de komende tijd het één en ander veranderen. De regels omtrent de ketenregeling bij tijdelijke contracten zijn een jaar geleden verscherpt. Bovendien wordt de komende jaren in fases het minimumjeugdloon vanaf 21 jaar afgeschaft. Hierdoor wordt het voor werkgevers minder aantrekkelijk om de vaak laagopgeleide jongere horecamedewerkers aan te nemen.

Reacties

Plaats een reactie