Steeds minder werklozen

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de werkloosheid weer gedaald is. Er zijn bijna 40 duizend werklozen minder dan een half jaar geleden. Vooral in de bouwnijverheid en zorg en welzijn gaat het goed: in beide sectoren namen de aanvragen voor een uitkering met zo’n 20% af.

WW-uitkeringen
Er zijn 27 duizend WW-uitkeringen minder verstrekt dan een jaar geleden. Alle sectoren doen het goed, behalve het grootwinkelbedrijf. Dat is niet zo’n vreemde ontwikkeling, gezien het hoge aantal faillissementen in deze branche.

Vrouwen & mannen
De werkloosheid onder vrouwen is hoger dan onder mannen. Wel is de toename van het aantal mensen met betaald werk hoger onder vrouwen.

Reacties

Plaats een reactie