Verzuim onder docenten hoog

Docenten staan op nummer 7 in de top 10 beroepsgroepen waarin mensen de hoogste werkdruk ervaren. Toch komt bij docenten het vaakst verzuim voor door stress of werkdruk. Bij navraag onder docenten bleek dat meer dan de helft het nodig vindt om meer maatregelen te treffen om de werkdruk te verminderen.

Geen hoog tempo, toch verzuim
Het CBS heeft het onderzoek naar werkdruk en verzuim gedaan middels een enquête. Hieruit blijkt dat managers snel, veel én hard werken. Docenten gaven aan wel te veel te werken, maar minder vaak snel. Toch is er minder verzuim onder managers dan docenten.

Reacties

Plaats een reactie