Handel: sector met grootste toename vacatures

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat eind juni 2016 zo’n 155 duizend openstaande vacatures waren. Vooral in de handel gaat het goed, bijna twintig procent van de openstaande vacatures waren binnen deze bedrijfstak. Ook loopbaanprofessionals die mensen begeleiden met een informatie- & communicatie-achtergrond, hebben wellicht gemerkt dat deze groep snel aan een baan te helpen is. In deze bedrijfstak zijn er namelijk de meeste vacatures ten opzichte van het aantal banen.

Handel gaat goed
Alhoewel we regelmatig hebben bericht over faillisementen binnen de handelssector, heeft dit geen negatief effect gehad op het totaal aantal openstaande vacatures. Vergeleken met andere sectoren is er in de handel de grootste stijging van het aantal vacatures gevonden.

Moeilijkere sectoren
Alhoewel de werkloosheid afneemt, is het niet voor iedereen even gemakkelijk. Zo zijn er in het onderwijs de minste vacatures ten opzichte van het aantal banen: 11 per duizend banen. Ook zijn er nog beroepsgroepen waarin er juist spraken is van banenkrimp in plaats van groei. Zo nam in de zorg het aantal banen het afgelopen jaar met 12 duizend af, en in de financiële dienstverlening met vier duizend. Daar ligt nog een grote klus voor de arbeidsmarktprofessional.

Reacties

Plaats een reactie