Lage loonkostenstijging

In 20 jaar tijd is de loonkostenstijging niet zo klein geweest als afgelopen jaar, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De verklaring van het CBS is dat dit onder andere komt doordat de samenstelling van het personeelsbestand verandert.

Goedkope ZZP-ers
Limmen, de voorzitter van vakbond CNV, geeft aan de lage loonkostenstijgingen zorgwekkend te vinden. Hij ziet toenemende flexibilisering, oneerlijke concurrentie van zzp-ers en illegaal uitzendwerk als factoren die meespelen in de aantasting van de prijs van arbeid.

Maatregelen
De oplossing hiervoor ligt volgens Limmen bij de overheid. Zo zou er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers moeten komen en hardere maatregelen tegen constructies waarmee opdrachtgevers sociale premies ontlopen.

Reacties

Plaats een reactie