Minder uitkeringen voor arbeidsongeschikten

Uit onderzoek van het CBS blijkt het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te zijn gedaald. Daar zijn een aantal verschillende redenen voor. Zo is er uitstroom doordat een grote groep mensen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Andere belangrijke oorzaken zijn veranderde en verscherpte wet- en regelgeving.

Terugkeer
In 2002 werd de Wet verbetering Poortwachter ingevoerd, waardoor er strengere herkeuringen kwamen. Zo kunnen arbeidsongeschikte werknemers sneller terugkeren naar de arbeidsmarkt. Ook de introductie van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in 2005 heeft invloed gehad op het totaal aantal verstrekte uitkeringen.

Wajong en participatie
In het afgelopen jaar is het aantal Wajonguitkeringen met zo’n 4.000 afgenomen. Dit komt door de introductie van de Participatiewet. Jongeren die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, vallen niet langer onder de Wajong maar onder de Participatiewet.

Reacties

Plaats een reactie