Bereken de nieuwe loonkostensubsidie Participatiewet

Het wordt een stuk gemakkelijker de loonkostensubsidie te berekenen voor werknemers met een arbeidsbeperking die onder de banenafspraak vallen. Tot nu toe was het functieloon een van de grondslagen voor de subsidie, nu wordt dat het wettelijk minimumloon inclusief vakantiegeld. Daarvoor is de Participatiewet op 15 november aangepast met terugwerkende kracht vanaf 4 juli 2016. Wilt u als HR-manager of als re-integratieprofessional berekenen hoe hoog de loonkostensubsidie kan zijn voor iemand uit het doelgroepenregister? Gebruik dan gratis dit rekenmodel van HR Select.

Inzichtelijker
Bij de loonkostensubsidie vult de overheid grotendeels het salaris aan dat een werknemer gelet op zijn arbeidsbeperking zou verdienen (de zogenaamde loonwaarde) aan tot het normale (cao-)loon voor die functie (het zogenaamde functieloon). Eerst was de subsidiegrondslag het hogere functieloon, maar dat gaf teveel problemen. Daarom is nu gekozen voor het iets lagere minimumloon als grondslag. Dat maakt het ook veel inzichtelijker. Hoe dichter het functieloon tegen het minimumloon aanligt, des te vollediger is de vergoeding. En hoe lager de loonwaarde (minimaal 30%), des te hoger is de subsidie (maximaal 70% van het minimumloon).

Reacties