UWV betaalt loon zieke werknemer met beperking

Met ingang van het nieuwe jaar hoeft een werkgever nooit meer loon door te betalen voor zieke werknemers met een arbeidsbeperking uit het doelgroepregister. Tot nu toe was er een zogenaamde no-risk polis van het UWV, feitelijk een Ziektewetuitkering, maar deze was in de meeste gevallen beperk tot een periode van 5 jaar na indiensttreding. Met de wijziging van de Participatiewet per 1 januari is de no-risk polis verruimd tot onbepaalde tijd. Werkgevers lopen dus geen enkele financieel risico meer met het in dienst nemen of houden van een werknemer met een arbeidsbeperking. De regeling geldt voor iedereen die meetelt voor de banenafspraak of nog beschut werk verricht bij een sociale werkplaats.

Maak gebruik van het  doelgroepregister. Het UWV beheert dit register en u kunt hier zoeken naar geschikte kandidaten. Hiervoor heeft u een account nodig om in te loggen op het werkgeversportaal van het UWV. Heeft u nog geen account? Vraag deze dan hier aan.

Reacties

Plaats een reactie