Ook latere scholing vergroot baankansen

Het halen van een startkwalificatie levert jongeren werk op. Vergeleken met hun schoolverlatende leeftijdsgenoten hebben ze ook vaker vast werk en werken ze meer fulltime. Zo’n negen op de tien leerlingen uit 2008-2009 met een startkwalificatie hadden binnen een jaar betaald werk. Bij tussentijdse schoolverlaters was dat slechts zes op de tien. Het nadelige effect voor schoolverlaters is nog lang voelbaar. Het goede nieuws: later alsnog een startkwalificatie behalen, vergroot wel de baankansen. Zo blijkt uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Scholing als nieuwe trend
Niet alleen voor jongeren die recent een (gedeeltelijke) MBO-opleiding achter de rug hebben, speelt scholing een steeds grotere rol. Bij re-integratietrajecten wordt regelmatig scholing ingezet zodat de medewerker weer kan functioneren in een passende functie. Ook het UWV besteedt veel aandacht en geld aan scholingsmogelijkheden. Regelmatig publiceert het UWV zowel landelijke als plaatselijke kansberoepen. Daarvoor zijn scholingsvouchers beschikbaar tot eind 2017. Meer weten? Lees het nieuwsbericht over scholingsvouchers.

Reacties

Plaats een reactie