Rol re-integratiespecialist bij ziekte cruciaal

Onvoldoende meewerken aan re-integratie bij ziekte blijft niet onbestraft. Dat geldt niet alleen voor werkgevers, maar ook voor werknemers. De vraag: ‘Wordt er voldaan aan de re-integratieplichten?’ staat hierbij centraal. Zo blijkt uit recente uitspraken van de Rechtbank Rotterdam en de Rechtbank Midden-Nederland. Tijd voor re-integratieprofessionals om een tandje bij te zetten.

Belang deskundigenoordeel
Bij een vastlopend re-integratietraject kan zowel werkgever als werknemer een deskundigenoordeel van het UWV aanvragen. Uit de recente uitspraken blijkt dat de rechter veel belang hecht aan dit oordeel. Zo concludeerde de Rechtbank Midden-Nederland onlangs dat de werkgever geen ‘passende arbeid’ had geboden aan een werknemer in een re-integratietraject. Dit terwijl het UWV dat wel in het deskundigenoordeel aankaartte. Onder meer door deze niet nagekomen re-integratieverplichting, werd niet de werkgever maar de werknemer in het gelijk gesteld. De Rechtbank Rotterdam oordeelde onlangs juist ten gunste van de werkgever. De werknemer miste afspraken en was niet bereikbaar en had dus onvoldoende medewerking aan het re-integratietraject verleend.

Bewijs
Zorg bij een re-integratietraject altijd voor een compleet dossier. Dit heeft u nodig als de situatie escaleert en er bijvoorbeeld een ontslagprocedure van start gaat. Het advies van de bedrijfsarts en het deskundigenoordeel van het UWV zijn belangrijke aanwijzingen voor een rechter. Zorg er bovenal voor dat zowel werkgever als werknemer zich bewust zijn van hun re-integratieverplichtingen.

Reacties

Plaats een reactie