Verdringingstoets moet onbetaalde arbeid tegengaan

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van Kamerlid Karabulut om een zogenaamde verdringingstoets te introduceren. Deze toets moet ongewenste verdringing op de arbeidsmarkt tegengaan en werknemers en zelfstandigen beschermen tegen oneerlijke concurrentie door onbetaalde krachten. Dit kunnen jongeren zijn met een werkervaringsplek, maar ook bijstandsgerechtigden die in het kader van re-integratie werk doen dat voorheen werd uitgevoerd door betaalde werknemers. Het initiatiefvoorstel ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer.

Participatie of oneerlijke concurrentie?
Sinds de komst van de Participatiewet mag er van mensen met een bijstanduitkering een tegenprestatie gevraagd worden, zoals vrijwilligerswerk. Ook zijn er zogeheten participatieplaatsen voor bepaalde doelgroepen zoals langdurig arbeidsongeschikten. In de Participatiewet staan twee artikelen die oneerlijke concurrentie moeten tegengaan. Nu heeft een meerderheid van de Tweede Kamer geoordeeld dat dit niet voldoende is. Mede doordat iedere gemeente zelf invulling kan geven aan onderdelen als de tegenprestatie en participatieplaatsen is er een controlemechanisme nodig.

Negatief effect op re-integratie
Overigens is niet iedereen blij met het voorstel. Zo vinden het CDA en de VVD een toets niet noodzakelijk. Ook Jetta Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft haar vraagtekens gezet bij de verdringingstoets. Deze zou een negatief effect kunnen hebben op de slagingskans van re-integratie. Zo erg zelfs, dat het re-integratie geheel of gedeeltelijk kan blokkeren.

Reacties

Plaats een reactie