Ontslag op staande voet tijdens re-integratie heikele zaak

Een medewerker ontslaan op staande voet is onder gewone omstandigheden al niet eenvoudig. Maar iemand op staande voet ontslaan tijdens een lastig re-integratietraject is nog lastiger. Zo bleek uit uitspraak van de kantonrechter afgelopen week. Een medewerker tekende beroep aan tegen zijn ontslag en werd in het gelijk gesteld. Vooral het niet volgen van de juiste stappen in het re-integratietraject heeft de werkgever de das omgedaan.

Rommelig re-integratietraject

Nadat de medewerker door zijn rug was gegaan, meldt hij zich ziek. Na twee weken vindt de eerste controle plaats door de bedrijfsarts. In eerste instantie oordeelt deze dat het reguliere takenpakket van de werknemer niet meer geschikt is en er re-integratie eerste spoor ingezet dient te worden op een structureel lichtere functie. Vanaf dat moment past de bedrijfsarts een aantal keer de probleemanalyse en het advies aan.

Passende arbeid

Werkgever en werknemer kunnen het maar niet eens worden over wat als passende arbeid beschouwd kan worden. De medewerker wil alleen kantoorwerkzaamheden uitvoeren en de wekgever wil hem aan de slag zetten in de schoonmaak. De werkgever blijft eisen stellen aan het aantal uren en de werkzaamheden die hij van de werkgever verwacht. Op een gegeven moment zet hij zelfs het loon stop. De werknemer verschijnt regelmatig niet op het werk, gaat eerder naar huis dan gepland en weigert bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Reden voor ontslag op staande voet? Nee, zo oordeelt de rechter.

Niet ernstig genoeg

Alhoewel de werknemer zich niet als goed werknemer heeft gedragen, is zijn gedrag ‘niet ernstig genoeg’ om een ontslag op staande voet te rechtvaardigen.

Kosten voor de werkgever

De opzegging van de arbeidsovereenkomst is vernietigd en de werkgever dient het volledige salaris uit te betalen tot het moment dat de overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd.

Reacties

Plaats een reactie