Onvoldoende banen voor iedereen

Maatschappelijk uitsluiting dreigt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid in Nederland neemt niet genoeg toe om iedereen die kan en wil werken een baan te bieden. Met name de mensen die voor de economische crisis al een slechte arbeidsmarktpositie hebben staan er slecht voor. Zo blijkt uit de onlangs gepubliceerde Arbeidsmarktanalyse 2017 van het UWV.

Baanpolarisatie

Vooral banen aan de onderkant van het middensegment dreigen te verdwijnen, zo waarschuwt het UWV. Dat geldt met name voor laagopgeleide mannen en vrouwen, meestal zonder startkwalificatie, vrouwen met een middelbaar beroepsniveau en migranten uit niet westerse landen. Technologische veranderingen en robotisering zijn belangrijke oorzaken. Er ontstaat nieuw werk, maar er verdwijnen ook banen, vooral administratieve functies. Een hoog probleemoplossend vermogen, ICT-kennis en sociale vaardigheden vormen de gouden combinatie. Met deze eigenschappen liggen de banen voor het oprapen. Mensen met een zwakkere arbeidsmarktpositie krijgen het daarentegen steeds moeilijker.

Duurzaam inzetbaar

Om iedereen mee te laten doen is scholing en het vergroten van de employability noodzakelijk. Ook het opsporen van latente vacatures is een belangrijk instrument om vooral laaggeschoolden weer aan het werk te helpen. En vergeet niet welke mogelijkheden nieuwe technologieën bieden in arbeidsbemiddeling en re-integratie om vraag en aanbod beter te matchen.

Reacties

Plaats een reactie