Tussenbaan: compromis tussen vast en flex

De supermarktbranche introduceert een nieuwe arbeidsovereenkomst: de tussenbaan. De tussenbaan is een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor vier jaar, waarbij er extra aandacht aan scholing wordt besteed. De zogeheten tussenbaan is de oplossing voor re-integreerders, herintreders en vijftigplussers, aldus de branche. Het voorstel is onderdeel van de cao-onderhandelingen die afgelopen week van start zijn gegaan.

Niets nieuws?

Opvallend is dat de tussenbaan niet zo baanbrekend is als op het eerste gezicht lijkt. Wettelijk gezien is het namelijk nu ook gewoon toegestaan om een werknemer een eerste, tijdelijk contract voor een meerdere jaren aan te bieden. Hier is geen maximale duur voor vastgelegd in de wet. De ketenregeling staat hier los van. Het was voor de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) al mogelijk werknemers een meerjarig tijdelijk contract te bieden en dit is niet veranderd. Daar hoeven ook geen cao-afspraken over te worden gemaakt. De ketenbepaling is alleen van toepassing op elkaar opvolgende tijdelijke contracten.

Transitievergoeding bij tussenbaan?

De transitievergoeding kan een struikelblok zijn voor werkgevers bij de tussenbaan. Bij tussentijdse opzegging van de tussenbaan of als het contract afloopt en niet wordt verlengd, heeft de werknemer namelijk recht op een transitievergoeding. Als het contract geen mogelijkheid kent van tussentijdse opzegging kan de rechter bij beëindiging de werknemer zelfs een extra vergoeding toekennen.

Verruiming van flex

Het FNV is ook aangeschoven bij de cao-onderhandelingen van de supermarktbranche. De tussenbaan is onderdeel van de vernieuwingsagenda die is opgesteld door werkgevers. Het FNV geeft aan geen probleem te zien in de tussenbaan zoals die nu ook wettelijk mogelijk is. Belangrijk is dat het niet gaat om een poging van supermarkten om verruiming van de flexbanen te bewerkstelligen. Zo’n verruiming is alleen mogelijk als dit voor de bedrijfsvoering aantoonbaar noodzakelijk is. Mocht dit het eigenlijke doel zijn van de supermarkten, dan zullen ze er nog een hele klus aan hebben om dat aan te tonen.

Wie betaalt de scholing?

Een langer tijdelijk contract zou zo maar eens een mooie oplossing kunnen zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vakcentrum, belangenbehartiger van werkgevers, sprak van ondersteuning van de werknemer in de ontwikkeling met daarbij passende opleidingen en competentietoetsen. Hoe deze scholing precies bekostigd gaat worden, is nog niet duidelijk.

Reacties

Plaats een reactie