Arbeidsparticipatie WIA-gerechtigden teleurstellend

Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn worden door de huidige regeling onvoldoende gestimuleerd om te werken. Alhoewel het ziekteverzuim en de instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is gedaald sinds de introductie van deze nieuwe wet, kan het beleid effectiever. Zo blijkt uit een interdepartementaal beleidsonderzoek dat demissionair Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Lodewijk Asscher, onlangs aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

WIA in plaats van WAO

De WIA heeft in 2006 de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) vervangen. De bedoeling is dat mensen vanuit de WAO geleidelijk doorstromen naar de WIA. De WIA moet mensen met een arbeidsbeperking stimuleren om te werken naar vermogen en hen tegelijkertijd inkomensbescherming te bieden. Helaas gaf bijna een derde van de WIA-gerechtigden die slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, aan te kunnen werken als er rekening wordt gehouden met hun gezondheidssituatie.

Problemen

De onderzoekers signaleren een aantal pijnpunten, waaronder:

  • De balans tussen werkgeversverplichting en werknemersverplichting bij re-integratie is niet in balans. Het loont voor werknemers niet voldoende om weer zo snel mogelijk aan de slag te gaan.
  • Vangnetters, mensen die afkomstig zijn uit de ziektewet, hebben geen band met een werkgever omdat ze al ziek waren voordat ze in de WIA belandden. Ze re-integreren minder vaak dan op basis van hun gezondheid wordt verwacht. Zij moeten meer gestimuleerd worden aan de slag te gaan.
  • Sommige WIA-gerechtigden krijgen dezelfde begeleiding als WW-gerechtigden, terwijl is gebleken dat deze doelgroep een andere aanpak vereist.

Oplossingen

De onderzoekers doen een aantal verschillende suggesties om meer mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn toch weer aan het werk te krijgen. Zo noemen ze scholing, een grotere inzet op re-integratie en het vergroten van het verschil in besteedbaar inkomen tussen wel en niet werken.

Het is nog niet duidelijk wanneer het rapport precies zal worden behandeld, dit hangt af van het nieuwe kabinet.

Reacties

Plaats een reactie