Rekenkamer betwijfelt duurzaamheid banen arbeidsbeperkten

Arbeidsmarktregio’s hebben geen inzicht in de duurzaamheid van de banen die meetellen voor de banenafspraak. Wel duidelijk is, dat er sprake is van hoog baanverlies in deze doelgroep. Zo is van de Wajongers die in 2014 aan het werk gingen, een jaar later maar liefst 45% niet meer werkzaam. Ook gaat het zelden om een vaste baan. Zo bleek onlangs uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar het Jaarverslag 2016 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Van sociale werkplaats naar gewone baan

De bedoeling is dat de arbeidsbeperkten vanuit de sociale werkplaats overstappen naar een gewone baan bij een werkgever. Velen van hen werken echter volgens een inleenconstructie: ze zijn in dienst bij de sociale werkvoorziening en gedetacheerd bij het betreffende bedrijf. Al eerder werd demissionair Staatssecretaris Klijnsma bekritiseerd voor het presenteren van misleidende cijfers hierover.

No-risk polis

Werkgevers pleiten nu voor het onbeperkt beschikbaar stellen van de no-riskpolis voor arbeidsbeperkten. Dit moet leiden tot meer duurzame banen, de arbeidsgehandicapte krijgt immers bij langdurige ziekte een Ziektewet-uitkering van UWV. Zo is de werkgever gevrijwaard van risico’s. De Rekenkamer adviseert de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) informatie te verzamelen over het gebruik van de no-risk polis en over de mate waarin dit beleidsinstrument bijdraagt aan meer duurzame banen.

Reacties

Plaats een reactie