Banenafspraak moet drastisch worden hervormd

Werkgeversverenigingen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hebben gezamenlijk een tienpuntenplan opgesteld om de banenafspraak te verbeteren. De werkgevers vinden dat instrumenten zoals loonkostensubidie niet tijdelijk moeten zijn, er meer moet worden ingezet op het aan het werk krijgen van jongeren en dat de doelgroep die onder de Banenafspraak valt breder moet worden. Dit lieten ze vorige week weten in hun plan.

Honderdduizend banen

In het bedrijfsleven moeten er tot 2026 honderdduizend extra banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Alhoewel ze hiermee netjes op schema lopen, geven ze aan dat ze dreigen vast te lopen wegens te enorme bureaucratie en de beperkingen van de banenafspraak in zijn huidige vorm.

Verbeterpunten

In het tienpuntenplan doen ze tien suggesties ter verbetering van de banenafspraak. Bijna alle suggesties vereisen meer budget. Het kabinet heeft nog niet gereageerd. Het plan zal waarschijnlijk worden behandeld bij de eerstvolgende procedurevergadering op 23 mei.

Uitgelicht uit het tienpuntenplan:

  • Meer aandacht voor werkloze jongeren. Gemeenten passen in de praktijk niet alle instrumenten die ze hebben toe op jongeren.
  • Er moet budget komen voor mobiliteit en begeleiding op de nieuwe werkplek voor betere van werk-naar-werk begeleiding.
  • De inkoop van diensten moet ook meetellen voor de banenafspraak.
  • Iedere werkzoekende, ook mensen die niet arbeidsgehandicapt zijn maar bijvoorbeeld langdurig werkloos, moet hetzelfde ondersteuningspakket krijgen.
  • Er moet meer duidelijkheid komen over de inzet van regelingen en instrumenten.
Reacties

Plaats een reactie