Europese Commissie: minder zzp, meer vast

Het almaar toenemende aantal flexibele krachten in Nederland vormt een gevaar voor de sociale zekerheid. Dat geldt voor zowel zzp’ers als mensen met een tijdelijk contract. Het kabinet zou het voor werkgevers aantrekkelijker moeten maken medewerkers in vaste dienst te nemen en de groei van het aantal zzp’ers aan banden te leggen. Dat stelt de Europese Commissie in haar aanbeveling aan de Nederlandse regering van afgelopen week.

Sociale zekerheid onder druk

De Commissie is vooral kritisch over de enorme toename van zzp’ers. Zij verzekeren zich meestal niet tegen arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen. Daarmee zetten ze op lange termijn het sociale zekerheidsstelsel onder druk: ze betalen er nu niet aan mee en er ontstaat straks een grote groep die geen aanspraak kan doen op het stelsel en dus in een armoedeval terecht kan komen. Bovendien remt de toename van goedkope zzp’ers de reële loonstijging, volgens de Commissie.

Opvolging advies

Elk EU-land ontvangt jaarlijks halverwege mei specifieke aanbevelingen van de Europese Commissie om werkgelegenheid en groei te stimuleren. Het kabinet hoeft suggesties van de Europese Commissie niet per se op te volgen. Maar het is politiek onverstandig het advies niet serieus te nemen of ongemotiveerd terzijde te leggen. Daarom bespreekt het kabinet de aanbevelingen in juni en stelt de minister van Financiën in juli formeel vast of en hoe de aanbevelingen worden opgevolgd.

Reacties

Plaats een reactie