Flexbaan helpt laagopgeleide geen steek verder

Een flexbaan leidt bij laag opgeleiden zelden tot een vaste baan, in tegenstelling tot hoger opgeleiden. Van de hoger opgeleiden die in 2012 begonnen in een flexibele baan, stroomde 36 procent in de drie jaar daarna door naar een vast contract. Van de lager opgeleiden was dat een magere 17 procent. Zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week naar aanleiding van onderzoek naar 686.000 werknemers.

Sector ook bepalende factor

Niet alleen het opleidingsniveau, maar ook de sector waarin de flexer werkt is bepalend voor zijn kans op een vaste baan. Zo concludeerde het CBS vorig jaar. Een flexbaan in de landbouw, horeca of cultuur sector leidt het minst vaak tot een vaste baan. Mensen die starten met een flexibele baan in gezondheidszorg of onderwijs hebben meer succes bij het vinden vast een vaste baan.

Passend instrument voor iedere doelgroep

Een tijdelijke flexibele baan wordt veelal gezien als een instrument om iemand weer aan het werk te krijgen. Alhoewel dit voor uw hoog opgeleide cliënten dus een gerede kans biedt op een vaste baan, kunt u voor laag opgeleiden beter andere methoden gebruiken. Denk aan om- of bijscholing, sollicitatietraining en netwerktraining.

Reacties

Plaats een reactie