Flexwerkers vaker arbeidsongeschikt

Flexwerkers zijn vaker arbeidsongeschikt dan medewerkers met een vaste baan. Zij hebben meer ondersteuning nodig bij het vinden van ander werk. Meer dan 50% van de mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is een flexwerker. Zo blijkt uit een rapport van een beleidscommissie van topambtenaren van alle ministeries in een onderzoek over de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Het rapport wordt besproken door de ministerraad, aldus de Volkskrant.

Beter melden nadelig voor flexwerkers

Voor zieke flexwerkers is het niet echt aantrekkelijk weer aan de slag te gaan nadat ze in de ziektewet hebben gezeten. Volgens de uitkomsten van het rapport heeft beter melden een negatieve financiële consequentie omdat flexwerkers dan hun recht op arbeidskorting verliezen.

Meer ondersteuning door jobcoach

In het rapport doen de ambtenaren vijftien aanbevelingen om de situatie voor flexwerkers te verbeteren. Naast strengere keuringen waardoor mensen niet meer volledig afgekeurd worden en het aanscherpen van verplichtingen voor arbeidsongeschikten wordt meer ondersteuning bij het vinden van ander werk ook in het rapport aanbevolen. Jobcoaches kunnen dus rekenen op een stijgende clientèle van flexwerkers.

Meer verantwoordelijkheid bij vaste medewerker

Het huidige stelsel werkt goed voor vaste medewerkers. Werkgevers moeten twee jaar loon doorbetalen bij een zieke werknemer. Ook zijn ze verantwoordelijk om de zieke medewerker weer (snel) aan het werk te krijgen, bij henzelf of bij een andere werkgever. Lukt dat niet en belandt de zieke werknemer na twee jaar in de Wao, dan betaalt de werkgever 10 jaar extra premie. Uit het rapport blijkt dat werkgevers vaak niet zitten te wachten op deze verantwoordelijkheid. Zij werken dan ook vaker met flexcontracten of selecteren strenger bij het aannemen van nieuwe medewerkers.

Reacties

Plaats een reactie