Oude WW in ere hersteld

Onlangs zijn werkgevers akkoord gegaan met het herstellen van de WW-uitkering. Dat betekent dat ontslagen werknemers in plaats van slechts twee jaar straks ook in het derde jaar na ontslag nog in aanmerking komen voor WW. Deze afspraak stamt nog uit het sociaal akkoord van 2013, maar het lijkt erop dat de kogel nu toch eindelijk door de kerk is. Zo maakten werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland onlangs bekend.

Opluchting mensen met zwakkere arbeidsmarktpositie

De reden om het derde jaar WW in ere te herstellen, is dat voornamelijk de mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt na ontslag moeilijk weer aan het werk kwamen. Voordat er sprake is van ontslag hebben werkgevers nog verplichting tot het doorbetalen van ziekte en zijn ze verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemers. Is de werknemer eenmaal ontslagen, dan schort het aan begeleiding en ondersteuning.

Belangen werkgevers

Wel hebben de werkgevers drie voorwaarden. Ze willen geen extra administratieve lasten. Het derde jaar WW-uitkering moet bekostigd worden door werknemerspremies en deze constructie gaat uitsluitend over het derde WW-jaar.

Reacties

Plaats een reactie