Twee miljoen euro helpt slechts 11 werklozen uit de brand

De proef met perspectiefbanen van de Gemeente Amsterdam heeft het eerste jaar slechts elf werklozen een baan opgeleverd, zo blijkt deze week uit een tussentijdse rapportage. Al met al een schamele oogst, gezien er een budget van twee miljoen voor is verbruikt. De zogeheten perspectiefbaan biedt bijstandsgerechtigden vanaf 27 jaar de kans om bij een werkgever aan de slag te gaan in een krapteberoep. Dat is een beroep waarvan een structurele krapte op de arbeidsmarkt wordt verwacht. De werkgever ontvangt subsidie van de gemeente van € 8.500 per jaar en de werknemer krijgt meteen normaal loon. Ideale situatie. Of niet?

Perspectiefbaan

In theorie slaat de perspectiefbaan twee vliegen in een klap. De perspectiefbaan biedt bijstandsgerechtigden die anders niet aan het werk komen kans op een baan, waarbij ze meteen normaal loon krijgen. Deze perspectiefbaan is alleen mogelijk in een krapteberoep. Daarmee wordt meteen probleem nummer twee aangepakt. Helaas is duidelijk dat deze constructie niet werkt.

Bezwaren

Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat werkgevers behoefte hebben aan werknemers die meteen volledig inzetbaar zijn. Dat is onmogelijk, gezien de kandidaten voor de perspectiefbaan nog opgeleid moeten worden. Daarnaast is er volgens werkgever een tekort aan geschikte, gemotiveerde kandidaten. Ook zijn werkgevers niet bereid deze doelgroep meteen een contract voor een half jaar aan te bieden.

Aanbeveling

Het OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek) raadt in het rapport aan om toch te starten met het zogeheten voortrajecten. Ofwel: niet meteen loon, maar een lange voorbereidingsperiode. Ook kan de doelgroep uitgebreid worden door ook werklozen zonder uitkering een perspectiefbaan te bieden. Ten slotte zouden de werklozen niet alleen naar krapteberoepen, maar juist ook naar kansrijke beroepen begeleid moeten worden.

Overigens stopt de Gemeente Amsterdam niet met de perspectiefbaan. De proef met perspectiefbanen zou drie jaar duren en de gemeente wijkt hier niet vanaf. Bovendien geeft de woordvoerder van de Gemeente Amsterdam aan dat naast de elf banen ook ruim duizend leerstages zijn betaald.

Reacties

Plaats een reactie