Toch geen 400 miljoen voor kwetsbare werkzoekenden

Voorlopig wordt er geen extra budget vrijgemaakt voor de kwetsbare werkzoekenden. Bestuurders van 200 gemeenten gaven onlangs in een manifest aan dat er maar liefst 400 miljoen extra per jaar nodig is om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaald werk. Alhoewel Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), aangeeft de ‘financiële condities goed te blijven monitoren’, is er voorlopig geen sprake van extra budget. Zo bleek afgelopen week uit haar reactie op het manifest.

Opstartprobleem of chronisch geldtekort?

De inwerkingtreding van de Participatiewet in 2015 ging gepaard met een zwaardere taak voor gemeenten en een forse bezuiniging van maar liefst 1,8 miljard euro. Sociale werkplekken moeten sindsdien plaatsmaken voor verplichte beschutte werkplekken, maar de uitstroom verloopt trager dan verwacht. De gemeenten wijten dit aan ondermaats budget. Klijnsma geeft aan dat het slechts gaat om ‘opstartproblemen’.

Niet iedere Wajonger heeft begeleiding nodig

Ook de begeleiding van de grote groep voormalige Wajongers voldoet niet aan de norm vanwege geldtekort. Klijnsma concludeert echter dat lang niet iedere Wajonger intensieve begeleiding nodig heeft.

De werkelijke stand van zaken betreft het aantal banen voor arbeidsgehandicapten en het benodigde budget hiervoor, zal pas eind van dit jaar blijken uit de zogeheten ‘thermometer Wsw’. Dit is een jaarlijks onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van SZW wordt uitgevoerd.

Reacties

Plaats een reactie