Voor de zomer meer duidelijkheid Wet DBA

Voor het zomerreces hoopt Staatssecretaris Wiebes zelfstandigen meer duidelijkheid te kunnen geven over de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De handhaving van de Wet DBA is eind vorig jaar uitgesteld tot minimaal januari 2018. De belangrijkste reden hiervoor is dat de begrippen ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’ herijkt moeten worden. De ambtelijke werkgroep is hier nu mee bezig, maar heeft nog een aantal maanden nodig. Het rapport hierover wordt naar verwachting dit voorjaar aan de informateur aangeboden. Zo bleek vorige week uit de Kamerbrief van Wiebes, Staatssecretaris van Financiën.

Hoe zat het ook alweer?

In de oude vertrouwde VAR-verklaring waren twee criteria van belang: de gezagsverhouding en het aantal opdrachtgevers. In de nieuwe modelovereenkomst is het criterium het ontbreken van elke gezagsverhouding. Uw opdrachtgever mag dus wel het beoogde eindresultaat vastleggen, maar niet de manier waarop u als zelfstandig arbeidsprofessional dat doel moet halen. Omdat de term ‘gezagsverhouding’ niet meer aansluit op de huidige arbeidsmarkt, wordt deze opnieuw gedefinieerd. Met deze nieuwe, beter passende definitief kan de Wet DBA worden gehandhaafd.

Kwaadwillenden

Opdrachtgevers en zelfstandigen kunnen voorlopig blijven oefenen met modelovereenkomsten, zonder kans te lopen op een boete. Al in februari gaf Wiebes aan alleen ‘kwaadwillende’ opdrachtgevers te gaan handhaven. De Belastingdienst heeft tien van deze kwaadwillende opdrachtgevers op het oog. Zij maakten, ten tijde van de VAR, gebruik van opdrachtnemers die feitelijk een dienstbetrekking hadden. De Belastingdienst onderzoekt nu of zij inmiddels hun werkwijze hebben aangepast.

Nieuw kabinet

Hoe het precies zit met de handhaving van de Wet DBA blijft spannend. Dit hangt allemaal af van het nieuwe kabinet. De VVD, de grootste partij van Nederland, laat nog niets los over plannen omtrent de handhaving van de Wet DBA. Wel benadrukt de woordvoerder van de VVD dat het belangrijk is dat ‘het probleem zo snel mogelijk wordt opgelost.’

Reacties

Plaats een reactie