Risico op uitbuiting en onderbetaling steeds groter

Steeds meer Nederlanders lopen risico op onderbetaling, uitbuiting en te lange werkdagen. Dat past binnen de internationale ontwikkeling dat lonen minder stijgen dan de productiviteit. Er is een constante neiging op de arbeidsmarkt om constructies te ontwikkelen die de kosten van arbeid verlagen. Bij inspecties worden steeds meer onderbetaalde medewerkers aangetroffen. Ook groeit het aantal en de variëteit aan schijnconstructies. Zo bleek onlangs uit het inspectierapport van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Flexwerkers zijn kwetsbaar

Uit een analyse van de kenmerken van slachtoffers van uitbuiting blijkt dat samen met arbeidsmigranten flexwerkers het grootste risico lopen op onderbetaling en/ of uitbuiting. Dit komt deels doordat flexwerkers een zwakke onderhandelingspositie hebben ten opzichte van de werkgever.

Meeste meldingen uitzendbureaus

Bij inspecties worden steeds meer onderbetaalde werkers aangetroffen. Ook groet de variëteit in schijnconstructies. Vooral de sector van uitzendbureaus maakt het bont: al jarenlang is deze sector verantwoordelijk voor maar liefst 40% van de meldingen over uitbuiting en onderbetaling.

Reacties

Plaats een reactie