Leeftijd no-riskpolis drastisch verlaagd

De leeftijdsgrens voor de no-riskpolis wordt vanaf januari 2018 flink naar beneden bijgesteld, van 63 jaar naar 56 jaar. De no-riskpolis geldt voor mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen. Als een werkgever zo’n medewerker in dienst neemt en de medewerker ziek wordt, ontvangt de werkgever financiële compensatie. Deze maatregel is onderdeel van het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ en moet de arbeidsmarktpositie van vijftigplussers bevorderen. Dit voorstel is onlangs door de ministerraad goedgekeurd en ligt nu ter advisering bij de Raad Van State.

Niet vaker ziek, maar langer

Veel werkgevers denken dat vijftigplussers vaker ziek zijn dan jongere medewerkers. Dit klopt niet. Vijftigplussers zijn echter wel, áls ze ziek worden, gemiddeld langer afwezig. Om de zorg voor extra kosten bij werkgevers weg te nemen is de no-riskpolis geïntroduceerd.

Andere maatregelen

Naast het verlagen van de leeftijdsdrempel voor de no-riskpolis, bestaat het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ van minister Asscher uit volgende maatregelen:

  • Tweede loopbaan advies om kwetsbare 50-plus werknemers inzicht te bieden in hun loopbaan. Denk aan medewerkers met een eenzijdig arbeidsverleden of lage opleiding.
  • Een centraal aanspreekpunt waar werkgever en werknemer terecht kunnen met kennisvragen over ouderen op de arbeidsmarkt.
  • Intensieve ondersteuning door het UWV aan werkzoekenden die het hoogste risico hebben op langdurige werkloosheid.
  • Wegnemen van belemmeringen bij de aansluiting vraag en aanbod, denk aan instrumenten proefplaatsing, mobiliteitsbonus en plaatsingsfees.
  • Een campagne om de beeldvorming over vijftigplussers te verbeteren, waarbij oud-voetballer John de Wolf als boegbeeld optreedt.
Reacties

Plaats een reactie