Onenigheid Tweede Kamer over participatie duurt voort

Discussie over te gebruiken re-integratie-instrumenten voor mensen in de bijstand lijkt een gebed zonder einde. Bedrijven zoals Flextensie, die gemeenten ondersteunen bij het plaatsen van bijstandsgerechtigden bij werkgevers en de bijbehorende administratie, liggen onder vuur. Vakbonden en linkse partijen roepen op tot socialer beleid, staatssecretaris Jetta Klijnsma houdt voet bij stuk: de juiste uitvoering van de wet blijft de verantwoordelijkheid van gemeenten. Zo bleek onlangs uit de reactie van Klijnsma op Kamervragen die hier begin van de zomer over gesteld werden.

Flextensie

Bijstandsgerechtigden worden via Flextensie aan het werk gezet in bijvoorbeeld de schoonmaakbranche, horeca of detailhandel tegen een tarief van minimaal 12 euro per uur. De bijstandsgerechtigde krijgt hiervan twee euro per uur bovenop de uitkering. De overige tien euro wordt verdeeld tussen de gemeente en Flextensie. De hamvraag blijft: is er sprake van arbeidsverdringing? En vinden de bijstandsgerechtigden die via deze constructie werken hierna wel een baan?

Lopend onderzoek

Deze vragen blijven nog even onbeantwoord. Er loopt op dit moment een onderzoek naar de wijze waarop gemeenten gebruikmaken van deze constructie om bijstandsgerechtigden (tijdelijk) aan de slag te krijgen. De resultaten van dit onderzoek worden naar verwachting aan het eind van de zomer bekend.

Meer lezen over Flextensie? Bekijk dit bericht.

Reacties

Plaats een reactie