LKV vervangt premiekorting

Per 1 januari 2018 worden de premiekortingen voor oudere en arbeidsgehandicapte werknemers vervangen door het loonkostenvoordeel (LKV). Werkgevers kunnen LKV’s aanvragen voor een oudere werknemer of een werknemer met een arbeidsbeperking, zoals ziekte of een handicap. Premiekorting voor jongeren komt geheel te vervallen. Zo bleek afgelopen week uit de Rijksbegroting van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werkgever houdt meer over

Alhoewel het LKV met € 6.000 per werknemer lager is dan de premiekorting van € 7.000, houden werkgevers er uiteindelijk toch meer aan over, aldus Wiebe de Jong, beleidsmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het komt nu regelmatig voor dat de premiekorting hoger is dan het door de werkgever te betalen bedrag aan premie werknemersverzekering. Deze verzilveringsproblematiek is er met het LKV niet meer, want het LKV is een uitbetaling en geen korting.

Tegemoetkoming stijging minimumjeugdloon

Naast LKV’s krijgen werkgevers vanaf januari 2018 ook tegemoetkoming bij het in dienst nemen van een jongere werknemer van 18 tot en met 21 jaar. Dit is het minimumjeugdvoordeel. Deze regeling moet ervoor zorgen dat meer jongeren aan de slag te gaan. De tegemoetkoming is bedoeld als compensatie voor de verhoging van het minimumjeugdloon die vanaf 1 juli 2017 is ingevoerd.

Uitbetaling van LKV’s en minimumjeugdloonvoordeel over 2018 vindt in 2019 plaats.

Reacties

Plaats een reactie