Helft werkgevers wil geen arbeidsbeperkte in dienst

Slechts 11 procent van de Nederlandse werkgevers denkt de komende twee jaar (meer) mensen met een gezondheidsbeperking in dienst te nemen. Maar liefst de helft van de organisaties wil dit niet. De belangrijkste reden hiervoor is dat er geen geschikte functies zijn (41%). Ook het feit dat er geen nieuwe medewerkers nodig zijn (27%) of dat er onvoldoende capaciteit is voor begeleiding (12%) worden als redenen genoemd. Zo blijkt uit het onderzoek ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017’van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat begin deze week verscheen.

Onwetendheid werkgeversvoordelen

Opvallend is dat veel werkgevers niet op de hoogte zijn van de (financiële) voordelen en regelingen die gebruikt kunnen worden bij het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking. Zo is 29% van de werkgevers niet bekend met loonkostensubsidie en bijna de helft van de werkgevers kent de no-riskregeling bij ziekte niet. Begeleidt u mensen met een arbeidsbeperking naar werk? Zorg er dan voor dat u potentiele nieuwe werkgevers helder uitleg geeft over de instrumenten die zij kunnen gebruiken bij het in dienst nemen van een arbeidsbeperkte medewerker. Ook heeft u meer kans op succes bij grote organisaties. Zij voelen er zich vaker verantwoordelijk om mensen met gezondheidsbeperkingen in dienst te nemen dan kleine of middelgrote organisaties (64% tegenover 24% en 48%).

No-risk en loonkostensubsidie

Een no-riskpolis is bedoeld voor medewerkers met een arbeidshandicap of ziekte en houdt in dat werkgevers voor deze werknemer een Ziektewet-uitkering van UWV kunnen krijgen als diegene ziek wordt. Loonkostensubsidie kan worden aangevraagd voor een medewerker die minder dan het minimumloon kan verdienen. De subsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Het is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak.

Loonkostendispensatie in aankomst

Let op: het nieuwe kabinet is van plan de loonkostensubsidie af te schaffen. Deze zal worden vervangen door loonkostendispensatie. Zo kunnen medewerkers met een beperking onder het minimumloon worden betaald op basis van hun verdiencapaciteit. De gemeente vult dit inkomen aan, afhankelijk van de gemeentelijke inkomensvoorziening waar de medewerker gebruik van maakt.

Reacties

Plaats een reactie