Gratis brochure Arbowet, privacywetgeving & re-integratie

In de brochure ‘De vernieuwde Arbowet’ staan alle regels omtrent privacywetgeving en het verwerken van gegevens van werknemers in het kader van de ziekmelding of het re-integratieproces. Zo mag u alleen werkafspraken vastleggen die u met uw medewerker maakt over uit te voeren werkzaamheden. Gegevens over functionele beperkingen, diagnose of behandeling mag u niet vastleggen. De brochure is gemaakt door MKB Nederland in samenwerking met Vereniging VNO-NCW, Koninklijke Vereniging MKB- Nederland, AWVN en OVAL.

Richtlijnen privacy en re-integratie

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels opgesteld waar u zich tijdens de re-integratie van uw medewerker aan moet houden. U mag bijvoorbeeld niet vragen naar een diagnose of behandeling door een arts. Dat geldt ook voor de functionele mogelijkheden en beperkingen van de werknemer.

Uitzondering op de regel

U mag wel gegevens registreren omtrent de beperking van de medewerkers als de bedrijfsarts de mogelijkheden en beperkingen heeft vastgesteld en gedeeld met zowel werkgever als werknemer.

U kunt de brochure gratis downloaden op de website van MKB Nederland.

Reacties

Plaats een reactie