20 miljoen voor loopbaanadviseurs 45-plussers

Er is maar liefst € 20 miljoen subsidie beschikbaar voor loopbaanadviseurs die (werkende) 45-plussers loopbaanadvies geven en met hen een ontwikkeladvies opstellen. Daar moet voor iedere 45-plusser een ontwikkelplan uit voortkomen waarin staat wat de deelnemer gaat doen om de mogelijkheden te vergroten om tot de pensioengerechtigde leeftijd aan het werk te blijven. De subsidie van maximaal € 600 per deelnemer is beschikbaar voor mensen uit zeven beroepsgroepen, waaronder secretarieel medewerkers en verkoopmedewerkers. U kunt de subsidie online aanvragen na registratie. Zo liet het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs weten.

Vereisten subsidie

Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie, moet u wel aan een aantal vereisten voldoen. Zo dient u minimaal drie jaar relevante werkervaring te hebben, door NOLOC erkend of CMI gecertificeerd te zijn en u dient zich aan de gedragscode te houden. Ook de coachee moet aan een aantal criteria voldoen. Zo moet de deelnemer van minimaal 12 uur per week werkzaam zijn in een van de volgende beroepen:

  • Administratief en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten;
  • Cateringmedewerkers;
  • Verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;
  • Gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
  • Buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers;
  • Schoonmakers; en
  • Ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.

Ook subsidie voor ontwikkeladvies leidinggevenden

Overigens is het ook mogelijk subsidie aan te vragen voor een training ontwikkeladvies voor leidinggevenden. Dat zijn mensen die functionerings- of personeelsgesprekken voeren met medewerkers die onder de doelgroep vallen. Subsidie is mogelijk voor individuele trainingen maar ook groepstrainingen.

Wilt u gebruikmaken van de subsidie? Dan kunt u zich registreren via deze website: www.ontwikkeladvies45plussers.nl

Meer weten over het Ontwikkeladvies en de subsidie? Het Agentschap SZW organiseert 10 januari 2018 een bijeenkomst, u kunt zich aanmelden via de website.

Reacties

Plaats een reactie