Aantal beschutte werkplekken 2018 per gemeente bekend

Iedere gemeente kan nu inzien hoeveel beschutte werkplekken zij moet creëren in 2018. Het is voor gemeenten verplicht om beschut werk aan te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking die extra ondersteuning nodig hebben op de werkvloer. Omdat de overheidssector onvoldoende beschut werkplekken had gecreëerd afgelopen jaar, is de zogeheten quotumregeling geactiveerd. Dat wil zeggen dat er per gemeente wordt gemeten of zij aan het quotum voldoen. Is dat niet het geval? Dan kunnen de boetes hoog oplopen.

Enorm verschil tussen gemeentes

Het aantal te creëren beschutte werkplekken per gemeente hangt af van het WSW-budget dat per gemeente voor begeleiding voor deze doelgroep gereserveerd was. Ter illustratie: van Amsterdam worden 243 beschutte werkplekken verwacht, Breda hoeft er slechts 49 te creëren. Overigens kan het voorkomen dat er minder beschutte werkplekken nodig zijn dan het door het Rijk opgelegde aantal. In dat geval moet deze gemeente in ieder geval alle beschutte werkplekken creëren die nodig zijn, aldus Karen Zandbergen, woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bekijk hier alle aantallen beschutte werkplekken per gemeente. Ook de zeer voorlopige aantallen voor 2019 zijn gepubliceerd. Die kunnen later nog wijzigen.

Reacties

Plaats een reactie