Uitvoeringswet nieuwe privacywetgeving naar Tweede Kamer

De wet die uitvoering geeft aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is onlangs bij de Tweede Kamer ingediend. De zogeheten uitvoeringswet is nodig om de nieuwe Europese privacyregels in Nederland uit te kunnen voeren. De nieuwe privacywetgeving gaat in op 25 mei 2018. Er zal behoorlijk wat veranderen op het gebied van privacy en gegevensbescherming van (toekomstige) medewerkers. De AVG stelt namelijk veel strengere eisen en voorwaarden dan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Meer rechten voor (toekomstig) werknemers

Werknemers krijgen met de introductie van de AVG meer rechten wat betreft hun privacy. Zo kan een werknemer bijvoorbeeld zijn toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Ook krijgen ze het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Ga nu alvast na welke gegevens in uw organisatie worden verwerkt van (toekomstig) medewerkers en wat er met deze gegevens gebeurt na bijvoorbeeld een sollicitatieprocedure. Geef sollicitanten voortaan duidelijk aan welke gegevens u van ze nodig heeft en wat uw reden daarvoor is. Bekijk ook welke gegevens noodzakelijk zijn om van sollicitanten te bewaren. Alle andere gegevens moet u zo snel mogelijk vernietigen.

Boetes van 20 miljoen euro

Het overtreden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kan u duur komen te staan. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan bij overtreding een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet.

Reacties

Plaats een reactie