Meer aandacht bijstandscliënt is succesfactor activatie

Maatwerk, geen druk uitoefenen en intensief contact vormen samen de beste methode om mensen in de bijstand te activeren. Zo bleek onlangs uit onderzoek van Moniek Kremer, hoogleraar Actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam (UVA). Zij ging met verschillende Nederlandse gemeenten, Tilburg, Rotterdam, Utrecht, Leeuwarden en Amsterdam, in gesprek om te onderzoeken wat het beleid is van verschillende gemeenten als het gaat om het activeren van bijstandsgerechtigden. Alhoewel iedere gemeente een andere benadering hanteert, blijkt over het algemeen: ‘hoe meer aandacht, hoe meer kans’.

Succesvol participatie bevorderen

Al in de zomer van afgelopen jaar bleek uit onderzoek van Vasco Lub, socioloog en onderzoeker, dat het bieden van maatwerk een belangrijk element is in succesvolle participatiebevordering. Klantmanagers zouden cliënten actief moeten benaderen en geen druk moeten uitoefenen. Wel gaf de onderzoeker aan, dat subtiele drang voor een deel van de bijstandscliënten wel nodig is om ze te kunnen activeren. Dat geldt vooral voor mensen die al lange tijd afhankelijk zijn van bijstand.

Experimenten bijstand

Onlangs zijn een aantal gemeenten gestart met het experimenteren met de Participatiewet. Zij onderzoeken of er een effectievere en efficiëntere uitvoering van de wet mogelijk is. Lees per gemeente meer over hun experimenten met de Participatiewet in de artikelenreeks ‘Experiment uitgelicht’: Deventer, Tilburg, Nijmegen, Wageningen en Groningen.

Reacties

Plaats een reactie